Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak
Reklam

-Öss - Test Çözme Teknikleri

dogrukaynak Ödev-Ders » Rehberlik (Hepsi) » -Öss - Test Çözme Teknikleri
Hit : 1719
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (0/478) :
Geometri testi nasıl çözülmelidirv Geometri sorularını çözebilmek için her şeyden önce matematiğin köklü sayılar, rasyonel sayılar, 1. dereceden ve iki bilinmeyenli denklem çözümleri konularının çok iyi öğrenilmiş olması gerekmektedir,

v Görülen her konu diğer konuların soruları içinde de karşınıza çıkar, dolayısıyla konulara çok iyi hakim olmak gerekir,

v Geometri bir formüller zincirinden çok, kuralları bilinen bir oyunun oynanması gibidir. Kuralları iyi bilen ve uygulayan her zaman kazanır. Sadece kurallar öğrenilerek istenilen netlere asla ulaşılamaz. Kurallar kadar bu kuralların nasıl uygulanabileceği de önemlidir.

v Her soruda kurallar ortaya çıkmayabilir, şekil üzerinde mevcut ipuçlarını değerlendirerek kuralları siz ortaya çıkartmalı ve uygulamalısınız,

v Şekil geometri için her şeydir. Soruları çözebilmek için her şeyden önce iyi okumalı ve verilenleri eksiksiz olarak şeklin üzerine taşıyabilmelisiniz,

v Eksik alınmış veya düzgün yerleştirilmemiş bir bilgi sorunun çözümünü olumsuz etkilemektedir.

v Fazla bilgi ile şekli doldurmamalıyız. Şekil üzerine az, anlaşılır ve yeterli bilgi bulunmalıdır.FİZİK DERSİNİN İÇERİĞİ

Fizik dersi, Fen grubu dersleri içerisinde yer alan, bireylerin sayısal kapasitelerini kullanmalarını gerektiren, yorum ağırlıklı bir derstir.
Vektör kavramını, sayısal bazı işlemleri hatta yorum yeteneğini de içerdiğinden bir çok dersten faydalanır ve bir çok derse ışık tutar.
Vektör, kuvvet, moment, ağırlık merkezi, basit makineler, kütle- öz kütle, sıvıların statiği, sıcaklık ve genleşme, hareket, enerji, elektrostatik, elektrik akımı ve optik ÖSSde çıkan belli başlı fizik konularıdır. Yanlış bir önyargı sonucu öğrenciler tarafından branş dersleri içerisinde en zor olarak algılanan derslerden birisi fiziktir. Başarısızlığın temel nedeni de budur. Fizik dersini de diğer dersler gibi algılamak gerekir.
Bazı basit temel esaslar yerine getirildikten sonra öğrenilmesi kolay ve zevkli bir derstir.

FİZİK DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

ÖSSdeki 45 soruluk fen grubu dersleri içerisinde 19 soru ile en fazla soru çıkan ders olup bir sayısal öğrencisinin mutlaka öğrenmesi gereken bir derstir. ÖSSde çıkan fizik sorularının zorluk derecesini üç gruba ayırabiliriz. %25i kolay, %50si normal, %25si ise çeldirici özellik taşıyan ve yoruma ihtiyaç duyulan zor nitelikteki sorulardır. Fizik dersine programlı çalışan bir öğrenci soruların %75ini rahatlıkla çözebilir.
Fizik dersinde sıralama soruları, kıyaslama ve fark alma soruları, oran soruları, ilke soruları belli başlı soru tipleridir.
Fizik soruları genellikle şekilli ve soru metni ile şekilde birbirinin tamamlayıcısı olduğundan her ikisi birlikte dikkate alınarak verilen ve istenilen değerler belirlenmelidir.
İlkeli sorularda önce soru kökü okunmalı ve ilkeler bu amaca uygun olarak incelenmelidir.Sorulara ezberci mantıkla değil, düşünce ve yorumla yaklaşılmalıdır. Soru çözerken mümkünse şekil ve grafik çizerek olay somutlaştırılmalı ve zaman kaybı önlenmelidir. Özellikle altı çizili, en az, en çok, kesinlik ve benzeri ifade eden anahtar kelimelere dikkat edilmelidir.

Fizik testi nasıl çözülür

v Sorular çözülürken çözümler kağıt üzerinde yapılmalı,

v Sorunun açıklama bölümü ve esas vurgulanan kısmı çok iyi okunmalı,

v Çözülemeyen sorular için konu yeniden incelenmeli, hatta çözümlü sorulardan, benzer soruların çözüm yöntemi gözden geçirilmeli,

v Geçmiş konular düzenli aralıklarla test çözülerek tekrar edilmelidir.

v Fen-2 testindeki soruların ağırlıklı olarak Lise 2, Lise 3 fizik dersi müfredatındaki bilgileri kapsayacak biçimde; bilgileri kullanmayı ve analitik düşünmeyi gerektirecek bilgi ağırlıklı sorulardan oluşmaktadır. Testleri çözebilmek için bilgi bakımından iyi hazırlanmış, temel ilke ve kuralları iyi kavramış olmak gerekmektedir.KİMYA DERSİNİN İÇERİĞİ

Kimya dersi, maddelerin yapısını, özelliklerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini inceler. Bu dersle, gözlemlerin formüle edilişi, analitik düşünme ve problem çözme yeteneği kazandırılmaya çalışılır. Kimya başlı başına bir bilim olmasına rağmen matematik, biyoloji ve fizik dersleri ile de bağlantılıdır. Bu sebeple ÖSSde çıkan bazı kimya soruları biyoloji ve fizik konularını da kapsamaktadır. Eğer matematik dersinde başarılı iseniz kimya dersinde de başarılı olmanız kuvvetle muhtemeldir. Özellikle trigonometri, denklem kurma, grafikler ve türev gibi matematiğe ait konuların, bağıntı ve formüllerin iyi öğrenilmesi kimya dersine ait çalışmalarınızda işinizi kolaylaştırır.

KİMYA DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

Kimya dersi konuları kendi içinde bağlantılı olmasının yanında, matematik, fizik ve biyoloji dersleri ile de ilişkilidir. Bu nedenle kimya sorularında zorlanabilirsiniz. Zorlanmamanız için kimya dersi ile bağlantılı terim, kavram, formül, ilke ve birimlerin anlam ve içeriklerini iyi bilmeniz gerekmektedir.
Lise 1 ve lise 2. sınıfta işlenen kimya konularından ayrıntı isteyen soru gelebilmektedir. Diğer tüm derslerde olduğu gibi kimya sorularının da doğru çözülebilmesi için, konuların iyi bilinmesi, birbirleri ile karıştırılmaması ve sorular okunurken vurgulamalara dikkat edilmesi gerekir. Bunun için; “iki katına çıkarılırsa” ,” aynı sıcaklıkta” , “eşit mollerde” , “sıcaklık iki katına çıkarılırsa”,.. gibi ayrıntılara dikkat edilmelidir.Kimya testi nasıl çözülürv Sorunun açıklama bölümü ve esas vurgulanan kısmı çok iyi okunmalı,

v Çözülemeyen sorular için konu yeniden incelenmeli, hatta çözümlü sorulardan, benzer soruların çözüm yöntemi gözden geçirilmeli,

v Kimya sorularına önyargılı yaklaşmamalısınız, günlük hayatla iç içe olduğu için zevkli hale getirebilirsiniz,

v Sınavın ikinci grup testleri, bilgiye dayalı yorum ve işlem sorularını içmektedir. Bu bölümde bilgiye dayalı analiz ve sentez soruları ile karşılaşacaksınız,

v Konuların unutulmaması için düzenli olarak geçmiş konulardan test çözülerek tekrar etmelisiniz.TÜRKÇE DERSİN İÇERİĞİ

Türkçe dersi dil ve anlam bilgisi olmak üzere iki temel konudan oluşur. Öğrencinin dinleme, okuma ve yazma faaliyetleri ile Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma ve bu yolla bilgi edinme, kavrama, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı kazanması bu dersi okumadaki en önemli gerekçelerden birkaç tanesidir. Türkçe dersi kişinin anlama ve yorumlama gücünü geliştirdiği için bu derste başarılı olmak, tüm derslerdeki, özellikle sözel derslerdeki başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Doğru cevabı bulmak soruyu doğru okumaya, doğru anlamaya ve doğru yorumlamaya bağlıdır.

TÜRKÇE DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

Türkçede anlam bilgisi soruları yoruma, dilbilgisi soruları ise bilgiye dayanır. Yoruma dayalı sorularda öznellikten kaçınmalı, soru kökünde ifade edilenler doğru algılanmalı, paragraftaki giriş, sonuç ve ana düşünceyi ifade eden ayrıntılara dikkat edilmelidir. Mecazlı ifadeler ve simge sözcükler dikkate alınmalıdır. Bilgi sorularında ise konu eksikleri tamamlanmalı, dil bilgisinin temel kuralları bilinmeli, mana ve değerler iyi kavranmalı, zengin bir kelime hazinesine sahip olunmalı, terimlerin anlamları iyi bilinmelidir.

Sözcüklerle ilgili sorularda doğrudan ve dolaylı anlamları hatırlama, amaca uygun sözcüğü seçebilme, seçilen sözcüğün yerinde kullanıldığının farkına varma, hangi anlamlarda kullanıldığını belirleme ve sözcüklerin seçilme nedenlerini görme bu tip soruların doğru cevaplarını bulmak açısından önemlidir.

Cümlelerle ilgili sorularda, cümlenin yapı, anlam ve anlatım özelliklerini tanıma, dilin işleyiş düzenine uygun cümleler kurabilme, cümledeki ifade edilen yargıyı belirleme ve cümlenin seçiliş nedenini görme bu tip soruların doğru cevabını bulma açısından önemlidir.

Paragraflarla ilgili sorularda ana ve yan düşünceleri belirleme veya ayırma ve ana düşünce ile yan düşünce arasındaki bağlantıları görebilme, ayrıca düşünceyi geliştirme yol ve biçimlerini tanıma bu tip soruların doğru cevabını bulma açısından önemlidir.


Türkçe – Edebiyat testi nasıl çözülür


v Türkçe testi çözerken sözcüğü, cümleyi ya da paragrafı yorumla konusunda mecaz anlamlara dikkat edilmelisiniz,

v Dilbilgisi terimlerini ezberlemek, gramer sorularını çözmek için iyi bir yol değildir, terimlerin sözcük ya da cümleyle ilgili mantığını kavrarsanız bu tür soruları rahatlıkla çözersiniz,

v İmla ve noktalama belli kurallar dahilinde olduğu için söz konusu kurallar öğrenmelisiniz,

v Soruları okurken iyi ve doğru okumaya özen göstermelisiniz; zira bir virgül dahi anlatımda değişiklikler yapar,

v Paragraf halindeki sorularda soru kökünü okumadan paragrafa geçmemelisiniz,

v Dilbilgisi soruları temel bilgiler bilinmeden çözülemez, bu yüzden önce konunun öğrenilmesi sonra konuyla ilgili testler çözerek konuyu pekiştirmelisiniz,

v Yeni sınavda ek bilgiler isteyen Edebiyat bölümü için de önce temel bilgiler edinilmeli daha sonra soru çözerek pekiştirilmelisiniz.COĞRAFYA DERSİNİN İÇERİĞİ

Coğrafyanın araştırma ve inceleme konusu yeryüzünde görülen olayların karşılıklı sebep sonuç ilişkileridir. Örneğin dünyanın şekli ve hareketleri, harita bilgisi, iklim ve doğal bitki örtüsü, yer şekillerinin oluşum ve etkileri, nüfus ve yerleşme, ekonomik coğrafya ve Türkiye coğrafyası, doğal ve beşeri olayların tanınması ve bunların insanlar üzerindeki etkilerini araştırır.

COĞRAFYA DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

Coğrafya soruları; genel ve beşeri coğrafya bilgilerinin ölçülmesi ve yorumlanması, sebep sonuç ilişkilerinin kurulması, olayların Türkiye ve dünya üzerindeki dağılışı, ülke ve bölge ekonomisine etkilerinin ölçülmesi gibi konu ve kavramları içermektedir. Coğrafya soruları çözülürken; bazı soruların cevabı soru metinlerinin içerisinde gizlidir, bu husus dikkate alınmalı ve soru kökleri dikkate alınmalıdır. Her soru içerisinde coğrafyanın bir konusunda kullanılabilecek temel bir bilgi içeriği olabileceği düşünülerek bu bilgiler not alınmalıdır. Özellikle tablo ve grafikli sorularda öğrenciden şekli veya istatistîki bilgileri sadece yorumlaması istenir ve soru köklerindeki olumlu-olumsuz ifadelere dikkat edilmelidir.

Genel olarak coğrafya sorularında 5 soru her öğrencinin yapabileceği, 5 soru orta düzeyde öğrencinin yapabileceği, 3 soru iyi öğrencilerin yapabileceği, 3 soru ise çok iyi öğrencilerin yapabileceği sorulardan oluşmaktadır. Bundan dolayı 13 - 14 soru genel olarak yapılmalıdır. Tablo ve grafikli sorularda verilen bilgilere dikkat edilmeli ve seçeneklerle ilgisi kurulmalıdır. Örneğin tablo veya grafikte oran verilmişse seçeneklerde buna dikkat etmeliyiz. Çünkü oran ile miktar ayrı ayrı şeylerdir. Üretim ile verim de aynı şeyi ifade etmez. Bundan dolayı tablo ve grafiklerde verim, oran, miktar, nüfus artışı ve nüfus miktarı gibi kavramlara dikkat edilmelidir.Coğrafya testi nasıl çözülürv Sorunun ne istediği iyi anlaşılmalı, olumlu ya da olumsuz olduğu tespit edilmelisiniz,

v Her seçeneğin doğru cevap olduğu düşünülerek bütün seçenekler iyi okunmalısınız,

v Coğrafya dersi tarih, felsefe gibi bir sosyal ders değildir. Sadece bilgi ile hareket edildiğinde gerekli başarıya ulaşılamaz. Özellikle yorum, grafik okuma ve basit sayısal özellikler bilmelisiniz,

v Tablo, grafik sorularında verilen bilgilere dikkat edilmeli ve seçenekler ile ilgisini kurmalısınız,

v Soruyu okuduğunuz zaman soruyla ilgili hiçbir fikriniz yoksa bile mutlaka seçenekleri okuyunuz. Seçeneklerdeki bilgiler sizi bazen doğruya götürebilir. Örneğin seçeneklerde üç ya da dört seçenek aynı özelliği ifade edip, benzer şeyler olabilirler. O zaman hiçbirisi doğru cevap olamaz,

v Doğru cevaba ulaşmak için seçeneklerin elenmesi yöntemi coğrafya dersi için oldukça geçerlidir, iki seçeneğe indirildiği zaman, ilk düşünülen seçeneğin işaretlenmesinde sakınca yoktur,

v Sınavdan önce dünya ve Türkiye haritalarını incelemekte yarar vardır, önemli doğal ve beşeri olayların yerlerini bilinmeniz sizin için faydalı olacaktır,

v Ed.-Sos.-2 testlerinde, soruların doğrudan bilgi ölçen sorular şeklinde olmayacağı, bilgi gerektiren ancak kavrama düzeyini ve analitik düşünceyi de ölçen sorular sorulmaktadır. Bu nedenle bu alanla ilgili bol soru çözülmelisiniz, bu sayede hem öğrenilen bilgiler pekişir hem de kavrama düzeyi ve analitik düşünmeyi sağlama gelişecektirTARİH DERSİNİN İÇERİĞİ

Tarih geçmişte yaşanmış olayları, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyerek bugüne ışık tutan bir bilim dalıdır. Tarihin asıl amacı, bugünü düne bağlamak, günümüz olaylarını, geçmiş olayların ışığı altında yorumlamaktır. Geçmişteki önemli olayları o günün koşulları içerisinde değerlendirir ve güncel olayları inceleyen bilim dallarına yol gösterir. Bu dersin içeriğindeki konular deney ve gözlemden uzak, bulgu ve belgelere dayanılarak kronolojik olarak incelenir.

TARİH DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

• Paragraf soruları cevabı paragrafta bulunan sorulardır
• Sadece ön bilgi amacıyla verilip bizlerden yorum istenen sorulardır; bu sorularda paragrafla seçenekler arasında bağlantı kurulması gerekir böylece yorum gücümüz yoklanır.
• Herhangi bir kavramla ilgili gelen sorulardır
• Öncüllü sorular birbirine çok yakın, çeldirici seçeneklerin yer aldığı ve kavramların iyi anlaşılabilmesine dönüktür. Bu tip sorular öğrencinin özellikle bilgiyi analiz gücüne, akıl yürütme, yorumlayabilme kabiliyetine ve dikkatli okuyarak soru kökünde istenilene varabilme gücünü ölçen sorulardır.
• Bilgi soruları öğrencide varolan daha önce aldığı bilgilerin doğruluğunu ölçmeye yarayan sorulardır
• Dikkati ölçen sorular ise özellikle öğrencinin; sorunun konuyu ele alışı bakımından doğru cevabını seçmesine yönelik, dikkat ve bilgiyi kullanabilme gücüne sahip türden sorulardır.Tarih testi nasıl çözülmeliv Tarih dersi kolay öğrenildiği kadar kolay da unutulan bir ders olma özelliğini taşır. Ezber gücüne dayalı bir ders sanılması yanlış bir kanıdır. Bu nedenle geçmiş konuların belli aralıklarla tekrarıyla birlikte düzenli bir şekilde test çözmelisniz,

v Soruları çözerken sorunun açıklama bölümü ve esas vurgulanan kısmı çok iyi okunmalısınız,

v Sorular dikkatli okunmalı, sorunun mantığı kavranılmadan çözüme geçilmemelisiniz,

v Çözülemeyen sorular için konu yeniden gözden geçirilmeli, hatta çözümlü sorulara, benzer soruların çözüm yöntemlerine bakılmalısınız,

v Soruların olumlu veya olumsuz olduğuna dikkat edilmelisiniz,

v Soru okunurken, ipucu olabilecek notların altı çizilmelisiniz,

v Test çözerken eleme yöntemi kullanılabilirsiniz,

v Kesinlikle ilk seçeneğe bakıp da onun doğru olduğunu diğerlerini okumamazlık etmeyiniz.

Felsefe testi nasıl çözülürv Felsefe testi Türkçedeki paragraf sorularına benzer nitelikler taşır. Soruları çözerken öncelikle soruyu, daha sonra paragrafı okuyarak soruyu cevaplamalısınız.

v Paragrafta verilen önemli bilgilerin altını çizerek yanıtlamanız size zaman kazandıracaktır.

v Soru kalıplarına, soruda vurgulanmak istenilene dikkat etmelisiniz.

v Sos-2 testinde, her birinin yaklaşık payı % 17 olan sosyoloji ve mantıktan 5er soru yer alacaktır. Psikoloji, sosyoloji ve mantıktan çıkacak olan soruların açıklandığı üzere bilgi gerektiren, kavramaya ve analitik düşünceye dayalı sorular olmaktadır.BİYOLOJİ DERSİNİN İÇERİĞİ

Biyoloji, canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Canlılara ait olan olayları pozitif bilim metotlarıyla açıklamaya çalışır. Biyoloji, yaşamsal olaylar arasında ilişki kurup hayatı kolaylaştırır. Sebep-sonuç ilişkileri kurarak yaşamı kavrama ve edinilen bilgilerden faydalanarak problemleri çözmeye çalışır. İşte tüm bunlar biyoloji öğrenmenin temel amaçlarıdır.

Biyoloji öğretiminin sonucunda canlılar, sistemler, basit anlamda yaşam ve onu oluşturan unsurlar kavratılır ve bunlar pratik hayatta kullanılabilecek veriye dönüştürülür. Biyoloji dersi bilgi ağırlıklı olması sebebiyle anlatımın yanında grafik, şekil, tablo ve şema ile desteklenerek yorum yaptırılan, muhakeme ve karşılaştırma gerektiren, ezberle öğrenilemeyecek, çok önemli bir fen bilimleri dersidir. Bazı ünitelerin biyolojide temel olması nedeniyle ilerleyen ünitelere gelince temel konuların tekrar gözden geçirilmesi gerekir.

BİYOLOJİ DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

Sorular genelde tablo, grafik yorumlama, şekil okuma, bilgi ve muhakeme gerektiren sorulardır. Biyoloji soruları çözülürken öncelikle soru kökü okunmalı, tablo, grafik, şekil, açıklama ve soru verileri daha sonra incelenmelidir. Bazı sorular ince ayrıntı içermekte, bazıları ise birkaç konuyu kapsamaktadır. Bu nedenle biyoloji müfredatındaki tüm konuları bilmek gerekir.

Sorunun içeriğine göre yanıtımız seçeneklerde aranır, verilen bilgi doğrultusunda eleme yolu kullanılır. Soru çözümünde dikkat etmeniz gereken, soruda sizden ne istendiğini ve seçeneklerde ne verildiğini tam ve doğru olarak anlamaktır. Bu da Türkçeyi kavrama gücü ve dikkatle doğru orantılıdır. Biyoloji dersine ait ÖSS sorularının anlaşılması çok sayıda ve farklı içeriklerde soru çözmekle mümkündür.Biyoloji testi nasıl çözülürv Soru içerisindeki şekillere dikkat etmelisiniz,

v Çok uzun olan sorular sizi korkutmamalı, çünkü biyolojide en kolay olduğu söylenen sorular uzun olanlardır,

v Sorunun esas vurgulanan kısmına dikkat etmelisiniz,

v Soruda verilen bilgilerin hepsini kullanmalısınız,

v Fen-2 testindeki soruların daha çok bilgiye dayalı olduğunu unutmamalısınız,

v Konuların unutulmaması için düzenli olarak geçmiş konulardan test çözülerek tekrar etmelisiniz,FELSEFE DERSİNİN İÇERİĞİ

Felsefe dersi konu dağılımı bakımından ikiye ayrılır-

a) Felsefe Tarihi
b) Sistematik Felsefe

Felsefe dersini öğrenmenizin amacı; en genel anlamda size düşünme yeteneği kazandırıp yorum gücünüzü geliştirmektir. Ayrıca size önyargısız ve hoşgörülü olmayı öğretir. Felsefe dersi sorgulama, eleştirme, değerlendirme yapma ve kavrama yeteneğini de sizlere kazandırır.

FELSEFE DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

Felsefe soruları genellikle paragraf tipli sorulardır. Bu nedenle okuma ve anlama ile ilgili problemlerinizi öncelikle halletmelisiniz. Soruyu anlamadan seçeneklere geçmemelisiniz. Değişik gelen, bilinmeyen kelimelerin altı çizilip mutlaka anlamlarını öğrenmelisiniz. Sorular çözülürken önce soru kökünü okumalı, ardından paragrafa geçmelisiniz. Sözel ifadeleri güçlendirmek, yorum gücünü arttırmak, mantıklı ve sistematik düşünmeleri sağlamak bakımından felsefe sorularının çözümü önemlidir.

SINAVDA VE ÖNCESİNDE HIZLI OKUMA TEKNİKLERİSınavda hızlı okumak öğrenciye hem zaman hem de daha az yorularak daha fazla soru yapma fırsatı verir. Okuma hızımızı artırmak için şu tekniklere dikkat etmemiz gerekir-v Okunacak materyalle göz arası en az 30 cm . olmalıdır

v Dudaklar kıpırdatılmamalıdır.

v Soruları okurken başka şey düşünmemeliyiz. O tür düşünceler için kendimize başka zaman ayırmalı ve o zamanda düşüneceğimiz yönünde kendimize telkinde bulunmalıyız.

v Çok parlak ve yetersiz ışıkta okuma yapılmamalıyız. Işığın geliş yönü sol arkadan olmalıdır.

v Kafamızı hep aynı seviyede tutulmalıyız. .İleri geri sallamamalıyız. Dik oturulmalı, sağa, sola veya öne fazla eğilmemeliyiz. Bu durumlar gözümüzün çok çabuk yorulmasına ve satırlar arasında kaymalara sebep olabilir.

v Okurken mutlaka kılavuz olarak kalem kullanmalı ama okunan her kelimenin altını çizmemeliyiz. Çok önemli kelimelerin ve ip uçlarının altını çizmemiz yeterlidir.

v Okuma yaparken gözlerimizi zaman zaman dinlendirmeliyiz. Okuma yaparken gözlerimizi ara sıra kapatıp kaldırıp uzak cisimlere bakmalıyız.

v Gözlerin ara sıra açılıp kapatılması göz kaslarının dinlenmesini ve baş ağrısını önleyecektir. Okuma sırasında belli zamanlarda kısa süreli aralar vermemiz gerekir. Bu arada kan dolaşımını hızlandıracak teknikler (ayağa kalmak, elleri sallamak, boyunu hareket ettirmek vb.) kullanılmalıdır.

v Okuma amacımızın olması okuma hızımızı artıracaktır. Ne okuduğumuzu,ne bulmak istediğimizi bilerek okumalıyız.

v Okunacak malzeme hakkında daha önce bildiklerimizi aklımızdan geçirmemiz faydalı olacaktır.

v Okuma meknındaki ısı sıcaklığı ne çok soğuk ne çok sıcak olmalıdır.

v Kelimeleri tek tek okuma yerine gruplandırarak okumalıyız. Hızlı okuma anlamı kolaylaştırır, daha az yorulmamıza sebep olur, dikkatimizi daha çok toplamamıza yarar.“Bana bir problem ve 1 saat süre verilse bu sürenin 45 dakikasını problemi anlamaya, 10 dakikasını çözüm yolları üretmeye, 5 dakikasını çözmeye ayırırım”.

Einstein

Etkin okuma

Daha etkili ders çalışabilmek ve test çözebilmek için izlenecek yöntemlerden biri de etkili okumadır.

Etkili okuma beş basamaktan oluşur-

İzle-Çalışılan bölümün hızlı bir şekilde gözden geçirilmesi. Konu ile ilgili ön hazırlık yapılması. (Bu göz gezdirmenin amacı, konu hakkında genel bir fikir edinmektir).

Sor-Göz gezdirilen konu ile ilgili sorular çıkarılmalı ve sorular bir kağıda yazılmalıdır.( Ne , nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim sorularıyla bilgileri desteklemek.)

Oku-Bu aşamada, çıkartılan sorulara cevap bulmak amacıyla okunmalı ve cevaplar yazılmalıdır.( Konuyu sorular oluşturacak şekilde okumak)

Anlat-Bu aşamada ise kitap ve defterler kapatılmalı, sadece soru ve cevapların bulunduğu kağıda göz atılarak soruların cevapları yüksek sesle anlatılmalıdır.( Oluşturduğunuz soruları kendi kendinize sorup cevaplandırmak.)

Tekrarla-Çıkarılmış olan soru ve cevaplar hızlı bir biçimde tekrar edilmelidir.

Etkili öğrenmenin gerçekleşmesi için etkili ve hızlı okuma, tekrar yapma, etkili dinleme, bilinçli not alma ve hafızaya yerleştirme çok önemlidir. (Öğrendiğiniz bilgileri tekrar etmek)TURLAMA TEKNİĞİÜniversite sınavı için sistemli ve sabırlı bir çalışma çok önemli. Ancak uzmanlar, özel taktiklerin de yararına dikkat çekiyor. Bu yöntemle hataları en aza indirip kendinize avantaj sağlayabilirsiniz

ÖSS'de kullanılacak küçük tekniklerle başarı oranını artırmak mümkün oluyor. En verimli sınav tekniğini araştıran uzmanlar turlama tekniğiyle zaman tasarrufu sağlanabileceğini anlatıyorlar.

Sınavda Zaman Neden Yetmez

Sınavda zamanı iyi kullanmak başarıyı arttıran temel faktörlerdendir. Fakat çoğu öğrenci, bunu bilmesine rağmen sınavlarda zamanı doğru kullanamamak en çok karşılaşılan problemlerin başında gelmektedir. Sınavda zamanı doğru ve etkin kullanamama nedenleri-

1. Sınavdaki kolay ve zor test sorularının puansal değerinin aynı olmasına rağmen pek çok öğrenci zor soruları çözmenin, daha fazla puan getireceği düşüncesiyle, zor sorulara takılıp, kalarak daha fazla zaman harcar. Bunun sonucu olarak sınavda başarısızlığa uğrar.

2. Sınava hangi testten başlanacağının bilinmemesi de zaman harcamanıza neden olan diğer bir faktördür. Genel kural olarak, sınava en başarılı olabileceğiniz testten başlamanız gerekir.

3. Sınavdaki uzun veya karmaşık gibi görünen sorular için çok fazla zaman harcamak, tekrar tekrar okumak yapılan diğer yanlışlıklardandır.

4. Sorulardaki "uyarıcılara" dikkat etmemek, soruyu kavramanızı zorlaştırır. Bu da soruyu çözmeniz için gereken sürenin uzamasına neden olur.

5. Sınavda " Turlama tekniği " kullanmamak, sıralı çözüm yolunu benimsemek gibi faktörler sınavda zamanı etkili kullanmanızı olumsuz yönde etkiler.

TURLAMA TEKNİĞİ NEDİR VE SİZE NE KAZANDIRIYOR

Sınavda yanıtlanacak tüm testlerde, birinci turda, yanıtı kolayca bulunabilecek soruların öncelikle çözülerek zaman alıcı ve zor soruların ikinci tura bırakılmasına TURLAMA TEKNİĞİ denir.
Öğrenci birinci turda yanıtladığı normal, kolay ve çok kolay sorularla ortalama bir puan elde etmeyi sağlarken, ikinci turda çözeceği zor sorularla, puanı daha da yükseltme şansına sahip olmaktadır. Bir Testteki Çok Kolay, Kolay Ve Normal Soruları 1.Turda Çözerek Diğerlerini 2.Tura Bırakmak Başarı Oranınızı Önemli Derecede Yükseltir.

ZOR SORUYA TAKILMAYIN.

Sınavda zamanın yetmemesinin en önemli nedeni, sıralı çözüm yapma alışkanlığıdır. Sıralı çözüm alışkanlığı, öğrencinin yeterince güçlü olmasa dahi, sorularda zor - kolay ayırımı yapmadan ve bir soru başına düşen puan değerinin aynı olduğuna dikkat etmeden soruları sırayla çözmesidir.
Turlama Tekniğinin tam tersi olan bu çözüm yolunda, öğrenci, zor ve uğraştırıcı sorulara takılıp gereğinden fazla zaman yitirmektedir.
Öğrenci puanını yükseltmek için, her testin çok zor bir sorusuna ayrılan sürede, aynı testin 5 kolay sorusunu yanıtlamayı tercih etmelidir.
Ancak belirli bir süre geçtiğinde soru çözülemiyorsa bırakılmalı, sınav bitiminde, süre artarsa tekrar o soruyla uğraşılmalıdır.

Uzmanlar öncelikle kolay soruların çözümünün yapılması gerektiği üzerinde duruyor. Rehber öğretmenler, başarısı defalarca test edilen turlama tekniğinin sınav sırasında mutlaka kullanılmasını öneriyor

ÇÖZÜME HANGİ TESTTEN BAŞLAMAK DAHA DOĞRUDUR-


Testlerin çözüm sırası öğrenciden öğrenciye farklılık gösterir. Önemli olan, öğrenci için zamanlama ve verim açısından en uygun çözüm sırasını, yıl içerisinde yaptığı test çözümü çalışmaları ile bulmasıdır. Sınavda testleri hangi sıra ile çözeceğinizi ve her birine ne kadar süre ayıracağınızı deneyerek belirleyin. Böylece sınavda sizin için ideal zamanlamayı uygulamaya alışırsınız.

Evde süre tutarak soru çözün, zaman sınırlamasına alışın ve hızlanın.

!Sınava girmeden önce zamanınızı nasıl kullanacağınız konusunda plan yapın


En başarılı olunan testten başlamak, sınavın başında, her öğrencide belirli bir düzeyde bulanan sınav kaygısının da kontrol altına alınmasına yardımcı olacaktır. Öğrencinin başarılı olacağı testte hata yapma olasılığı azalacağından, panik ve heyecan ortadan kalkacak ve öğrenci dikkatini yoğunlaştırabilecek moral bulacaktır.
Bu kendinize olan güveninizi sağlar, sınav kaygısını gidermenize yardımcı olur. Zor soruları ikinci tura bırakın.Turlama tekniği ile hata oranını düşürürken zaman kazanırsınız''. Kolay sorulardan başlamaktan kasıt öğrencinin en iyi olduğu alandan soru çözmeye başlamasıdır.Test İçerisindeki Soruların Zorluk Düzeyleri Birbirinden Farklıdır.Ancak Kazandırdıkları Puan Aynıdır.
Zor Sorulara Fazla Puan Verilmez.
Bir Testin %70ini Oluşturan Kolay Ve Normal Zorluktaki Soruları Çözebilirsiniz.

1 soruya 1 dakika süre ayırmanız gerektiğini unutmayın.Sorularla inatlaşırsanız sonlarda yer alan yapabileceğiniz sorulara zamanınız yetmez.Turlama Yöntemi Yaptığını Yap Yapamadığını Geç Mantığına Dayanır.

Bir soruyu okudunuz hakkında hiçbir fikriniz yok ilk turda bu soruyla hiç uğraşmadan geçin.

Soruyu okudunuz çözümünü biliyorsunuz fakat çözüm yolu uzun ve sizi uğraştıracak vaktiniz alacaktır böyle soruları da ilk turda geçmeniz gerekir.

İki şıkka indirdiğiniz soruları da ilk turda geçin ikinci turda bu şıkları daha sağlıklı değerlendirme imkanınız olacaktır.

Okuduğunuzda daha çok zaman alacağını ve zor olduğunu düşündüğünüz soruların yanına işaret koyun.

Bir sonraki soruya geçtiğinizde hala önceki çözemediğiniz soruyu düşünmeyin.Sorularda oyalanmadığınız için zamanınız kalacaktır, bunu düşünerek kendinizi rahatlatın.

Öte yandan hakkında hiçbir bilginiz olmayan soruları yanıtlamayın. Rastgele işaretleme yapmak size zarar verir.

Beyninize sorular bir kere okuma hakkı verin ve bunu alışkanlık haline getirin.soruları bir kere okuma alışkanlığı sizin daha dikkatli olmanızı sağlayacaktır.Bunu bir örnekle açılayalım ,Diyelim elinizde on halka var ve bizden demir çubuğa geçirmemiz istense ,beynimiz şöyle düşünecektir, “senin elinde on halka var yani on hakkın var istediğin gibi kullanabilirsin nasıl olsa birini demir çubuğa geçirirsin…”

Ama elimizde bir halka olsa ve bize bir hak verilse biz bu halkayı atarken beynimiz şöyle diyecektir.” Senin tek hakkın var başka hakkın yok bu hakkı iyi kullan ve dikkatli ol….”


Soruların zorluk derecesini belirleyen uzunlukları, şekilli oluşları ya da karmaşık görünmeleri değil, sadece içerikleridir. Bir soru belirli bir süre içinde çözülemiyorsa bırakılmalı sınav bitiminde süre artarsa tekrar o soruya dönülmelidir ve soruları sırayla çözme alışkanlığından vazgeçilmelidir. »kpss test, »masal ile ilgili test soruları, »10 sınıf dil ve anlatım test, »kayaçlarla ilgili test soruları, »dil ve anlatım 10 sınıf test, »dini hitabet test sorular, »10 sınıf dil anlatım test, »almanca 10 sınıf test, »10 sınıf dil anlatım test soruları, »kpss soru test,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.
odev indir